ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน”) Expand

โปรดตรวจสอบว่าการใช้งานเว็บไซต์ของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ การใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆ (ดังที่ระบุด้านล่างนี้) แสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้

1. ความเป็นเจ้าของ การใช้งาน และข้อตกลงที่ผูกมัดโดยข้อกำหนดการใช้งานนี้ Expand

เว็บไซต์นี้เป็นของบริษัทในเครือ Unilever Group สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือ Unilever Group และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ โปรดคลิกที่นี่ [แทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง www.unilever.com]
การใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนบุคคลหรือในนามของบริษัท จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Unilever นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า บุคคลทั้งหมดที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์การใช้งานย่อยหรือโอนสิทธิ์ใดๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
ข้อตกลงตามกฎหมายนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว [แทรกลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์]
คุณยอมรับว่า เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว โดยการอัปเดตการโพสต์นี้ และการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ เยี่ยมชมพื้นที่นี้ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานปัจจุบัน การใช้งานเว็บไซต์ของคุณเป็นการยืนยันข้อตกลงอย่างต่อเนื่องของคุณกับข้อกำหนดการใช้งานในขณะนั้น

2. การใช้งานเว็บไซต์ Expand

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย คุณต้องไม่คัดลอก ติดตาม หรือเข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์โดยใช้กลไกหรือกระบวนการอัตโนมัติ เช่นหุ่นยนต์หรือแมงมุม คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการแฮ็กหรือวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และคุณต้องไม่ทดสอบเว็บไซต์ด้วยความเสี่ยง คุณต้องไม่ส่งต่อไวรัสไปยังเว็บไซต์นี้

3. การลงทะเบียน Expand

หากคุณได้รับเชิญให้ลงทะเบียน Unilever จะขอข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวจากคุณ ข้อมูลที่คุณให้ไว้จะต้องเป็นความจริง และคุณจะต้องไม่ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น และถือเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปัจจุบัน
หากระบบขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน คุณจะต้องจัดการรหัสผ่านนี้ในฐานะข้อมูลที่เป็นความลับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่มีการเปิดเผยรหัสผ่านนี้แก่ผู้ใด นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบัญชีที่คุณลงทะเบียน
คุณจะต้องแจ้งให้ Unilever ทราบในทันที หากมีการใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ
Unilever ขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดหรือระงับการใช้งานบัญชีของคุณ และ Unilever ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรืออธิบายเหตุผลใดๆ ก่อนดำเนินการดังกล่าว
สำหรับการลงทะเบียนสมัครใช้งานบัญชี คุณต้องมีอายุมากกว่า [แทรกอายุ] ปี] [คุณจะต้องใช้ส่วนนี้ในกรณีที่มีผู้บริโภคลงทะเบียนบัญชีกับเว็บไซต์นี้]

4. ความเป็นส่วนตัว Expand

Unilever ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ ดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับว่าเราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังที่ระบุไว้ข้างต้น

5. ความเป็นเจ้าของและการใช้งานเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการของเว็บไซต์ Expand

Unilever เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ หรือมีสิทธิ์ที่ถูกต้องจากบุคคลที่สามในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ Unilever ยังเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ภาพกราฟิก และโลโก้ทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้อีกด้วย เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่า ไม่มีส่วนใดของเว็บไซต์นี้ที่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ ตีพิมพ์เผยแพร่ อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ ทำการย้อนกลับโดยวิศวกรรม หรือแจกจ่ายในลักษณะใดๆ ก็ตาม

6. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของเว็บไซต์ Expand

Unilever ควบคุมและดำเนินการเว็บไซต์นี้จากสหราชอาณาจักร Unilever ไม่ได้รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ หรือผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงนั้น มีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับการใช้งานในสถานที่ของคุณ

คุณยอมรับที่จะไม่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดำเนินการโดย Unilever เว้นแต่คุณจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Unilever ก่อน

7. เนื้อหาเกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิ์เว็บไซต์ Expand

เนื้อหาบนเว็บไซต์ (รวมถึงกราฟิก ซอฟต์แวร์ เนื้อหาดิจิตัล คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นๆ ) และเนื้อหาใดๆ ที่จัดทำผ่านทางเว็บไซต์จะเป็นไป "ตามสภาพ" และไม่มีเงื่อนไขหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย Unilever ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับสููงสุด และ ขอปฏิเสธเงื่อนไขและการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทั้งปวงของความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หัวข้อ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ Unilever ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ในด้านความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิค หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และอาจไม่ถูกต้องหรือกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นผลมาจากพัฒนาการที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ดังกล่าว Unilever ไม่มีภาระผูกพันในการยืนยันหรือรักษาสกุลเงินของข้อมูลดังกล่าว

8. การดำเนินงานข้อสงวนสิทธิ์เว็บไซต์ Expand

Unilever พยายามที่จะรักษาเว็บไซต์และการดำเนินการบนเว็บไซต์นี้ แต่ไม่และไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลของข้อบกพร่องใดๆ ที่อาจมีอยู่ในเว็บไซต์หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ ในแง่เกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์ Unilever ขอปฏิเสธเงื่อนไขและการรับประกันทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหัวข้อ ตำแหน่ง และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ Unilever ไม่รับประกันว่า (i) การดำเนินการของเว็บไซต์จะเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้ (ii) การเข้าถึงเว็บไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะ, ทันเวลา, ปลอดภัย, ปราศจากไวรัส เวิร์ม, ม้าโทรจัน หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด (iii) ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานเว็บไซต์จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ หรือ (iv) ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข คุณ (และไม่ใช่ Unilever) ถือว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมบำรุงหรือแก้ไขทั้งหมดที่อาจจำเป็นสำหรับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ อันเป็นผลมาจากไวรัส ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อผิดพลาด หรือปัญหาอื่นๆ ที่คุณอาจได้รับจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้  

9. ข้อจำกัดความรับผิด Expand

ในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เราไม่ได้จำกัดความรับผิดในความรับผิดต่อความตาย หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือเพื่อบิดเบือนความจริง หรือปกปิดการหลอกลวง หรือการปกปิดหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถจำกัด หรือจำกัดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้

ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด Unilever บริษัท Unilever Group ผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ได้รับใบอนุญาตของเรา จะต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายทางตรง โดยทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง เชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นๆ รวมทั้งผลกำไรที่สูญหาย เจตจำนงที่ดี โอกาสทางธุรกิจ ความเสียหายส่วนบุคคล (รวมถึงความตาย) และความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นผลมาจาก (ก) การใช้หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ (ข) การดำเนินการของผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง ของเว็บไซต์ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรืออื่นๆ Unilever จะไม่รับผิด แม้ว่า Unilever หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Unilever ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความผิดพลาด การละเลย การขัดจังหวะ ข้อบกพร่อง ความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล ความล่าช้าในการใช้งานหรือการส่งผ่าน ความล้มเหลวของสายหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

Unilever ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาของการส่งข้อมูลของผู้ใช้ หรือสำหรับการกลั่นแกล้ง หมิ่นประมาท ละเว้น เป็นเท็จ ลามก อนาจาร หยาบคาย เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในการส่งข้อมูลของผู้ใช้

กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่าง หรือข้อจำกัด หรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นบางส่วน อาจใช้ไม่ได้กับคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่มีกรณีใดๆ ที่ Unilever จะต้องรับผิดต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และสาเหตุของการกระทำใดๆ ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นๆ ที่เกินกว่าจำนวนที่คุณได้รับจากการเข้าถึงเว็บไซต์

10. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน Expand

คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Unilever บริษัท Unilever Group และตัวแทนที่สืบเนื่อง ผู้ได้รับสิทธิ์อนุญาต ผู้สืบทอด และผู้ได้รับมอบอำนาจ โดยไม่เป็นอันตรายจากและต่อข้อเรียกร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินคดีทุกชนิด และจากความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เหมาะสม เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของคุณ การใช้งานการส่งข้อมูลของผู้ใช้ตามที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดการใช้งานนี้ และ/หรือการละเมิดหรือการฝ่าฝืนใดๆ ต่อการรับประกัน ตัวแทน หรือข้อตกลงตามสัญญานี้

11. การสิ้นสุด Expand

ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายต่างๆ ของ Unilever จะยังมีผลบังคับใช้เสมอจนกว่าจะสิ้นสุดการใช้  ทั้งนี้ คุณสามารถสิ้นสุดข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยหยุดการใช้งานเว็บไซต์ และทำลายเนื้อหาใดๆ หรือเนื้อหาทั้งหมดที่คุณได้รับจากเว็บไซต์  เราอาจยกเลิกข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายต่างๆ ของ Unilever โดยทันที รวมถึงการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากคุณละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเนื้อหา หรือข้อความในข้อกำหนดการใช้งาน  เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน คุณจะต้องหยุดใช้เว็บไซต์ และทำลายเนื้อหาทั้งหมดที่คุณได้รับจากเว็บไซต์

12. ความพร้อมให้ความช่วยเหลือ Expand

เว็บไซต์นี้อาจมีไฟล์วิธีใช้หรือคำแนะนำอื่นๆ สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจว่า Unilever ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์นี้

[แทรกข้อมูลผู้ติดต่อ]

13. โฆษณา ผู้สนับสนุน และลิงก์ไปยังบุคคลที่สาม Expand

Unilever ไม่รับผิดชอบต่อโฆษณาหรือผู้สนับสนุนของบุคคลที่สามที่อาจปรากฏในเว็บไซต์นี้

นอกจากนี้ Unilever ยังไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงถึง [จำเป็นต้องมีในกรณีที่มีโฆษณาหรือผู้สนับสนุนเว็บไซต์]

14. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ [ในกรณีที่คุณต้องการเท่านั้น] Expand

ก) เนื้อหาที่เผยแพร่โดยผู้ใช้เว็บไซต์นี้อาจให้โอกาสคุณในการส่งเนื้อหาเข้าสู่เว็บไซต์ เมื่อส่งเนื้อหา แสดงว่าคุณให้สิทธิ์อนุญาตแก่ Unilever แบบไม่จำกัดระยะเวลา ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาดในการทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน แปล แสดง แจกจ่าย และให้ใบอนุญาตสืบเนื่องต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนและในรูปแบบใดๆ

เว็บไซต์นี้อาจแสดงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบ กระดานข่าว และกระดานสนทนา   ข้อมูลและเนื้อหากังกล่าวอาจไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องหรืออนุมัติจากเรา มุมมองที่แสดงโดยผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์ของเรา ไม่ได้แสดงถึงมุมมองหรือค่าของเรา
ข) การส่งแนวคิด/ข้อเสนอแนะขณะที่เรายินดีรับแนวคิดและข้อเสนอแนะใดๆ แต่ไม่มีข้อบังคับว่าเราจำเป็นต้องตรวจสอบ  แนวคิดใดๆ ที่นำเสนอหรือสื่อสารกับเราผ่านทางเว็บไซต์นี้หรืออื่นๆ จะเป็นทรัพย์สินของ Unilever และอาจได้รับการปฏิบัติจาก Unilever ในฐานะข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ 
ในกรณีดังกล่าว คุณยินยอมว่า: (ก) แนวคิดใดๆ (รวมถึงเนื้อหาที่สมบูรณ์) จากคุณที่ส่งให้กับ Unilever จะกลายเป็นสมบัติของ Unilever โดยอัตโนมัติ โดยจะไม่มีค่าตอบแทนใดๆ (ข) Unilever อาจใช้หรือแจกจ่ายแนวคิดและเนื้อหาใดๆ ซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และในลักษณะใดๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ (ค) Unilever ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบแนวคิดใดๆ และ (ง) Unilever ไม่มีข้อผูกมัดที่จะเก็บแนวคิดใดๆ เป็นความลับ และไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นความลับโดยหรืออนุมานจากแนวคิดดังกล่าวต่อ หรือเป็นการพิจารณาแนวคิดของคุณโดย Unilever
ค) การโต้ตอบกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์นี้สามารถเปิดโอกาสให้คุณทำการโต้ตอบกับบริการต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย คุณลักษณะเหล่านี้อาจช่วยให้สามารถรวมและ/หรือเข้าถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณได้ เราไม่ได้ควบคุมบริการต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย โปรไฟล์ของคุณในบริการดังกล่าว ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในบริการเหล่านั้น หรือตั้งกฎเกี่ยวกับลักษณะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริการเหล่านั้น 
ถือว่าคุณและผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียอยู่ภายใต้การควบคุมของประเด็นดังกล่าว คุณควรอ่านนโยบายและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริการบนโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลของคุณก่อนที่จะใช้คุณลักษณะดังกล่าวที่ให้บริการแก่คุณในบริการของเรา เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใดๆ จากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย หรือการใช้คุณลักษณะที่มาจากแพลตฟอร์มของพวกเขา
ง) คุณลักษณะ Live chat เว็บไซต์นี้อาจมีคุณลักษณะ Live Chat เพื่อช่วยให้คุณสื่อสารกับทีมงานของเราในแบบ "เรียลไทม์" ได้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะใช้ควบคุมลักษณะการใช้บริการการสนทนาที่ให้บริการ
Unilever ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดจังหวะ การลบ หรือความล่าช้าที่ผู้ใช้อาจประสบเมื่อเข้าถึงบริการ Chat 

15. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล Expand


ข้อกำหนดการใช้งานและข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมถึงการประมาท) กฎหมายหรืออื่นๆ) จะอยู่ภายใต้การตีความและการบังคับใช้ตามกฎหมายของ [แทรกประเทศ/รัฐ] โดยไม่ต้องอ้างอิงถึงความขัดแย้งของหลักการกฎหมาย การดำเนินการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมถึงการประมาท) กฎหมายหรืออื่นๆ ) จะถูกดำเนินการเฉพาะใน [แทรกศาลที่เหมาะสม] และถือว่าคุณยอมรับและส่งต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลเหล่านี้ สำหรับการดำเนินการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานนี้

16. การเป็นโมฆะ Expand

หากบทบัญญัติของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายถือเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บทบัญญัตินั้นจะถือว่าเป็นโมฆะจากข้อกำหนดการใช้งาน และจะไม่มีผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลืออยู่

17. ไม่มีการสละสิทธิ์ Expand

ความล้มเหลวของ Unilever ในการบังคับใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้ถือเป็นการสละสิทธิ์ใดๆ ของ Unilever ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในอดีตหรือในอนาคตของบุคคลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการรับเงินจาก Unilever หรือการพึ่งพาบุคคลใดในการดำเนินการของ Unilever จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้ เฉพาะการสละสิทธิ์โดยลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Unilever เท่านั้นจึงจะมีผลตามกฎหมาย

18. ไม่มีผลตามกฎหมาย Expand

ชื่อย่อหน้าในข้อกำหนดการใช้งานนี้ใช้เพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือตามสัญญา

หากต้องการกลับไปที่ไซต์ที่คุณกำลังเข้าชม ให้กดปุ่มย้อนกลับบนเบราว์เซอร์ของคุณ

สงวนลิขสิทธิ์ © 201[8] สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

Loading image section